Performans Yönetimi
  • Fabrikamızda 2019 senesinden itibaren 6 ayda bir performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.
  • Performans hakkını almaya hak kazananlar performans puanına göre ücretlendirilmektedir ve puan sistemi alt-orta -üst kademelere göre derecelenmektedir.
  • Performans değerlendirme sisteminde gözlemlenebilir  (%30) ve ölçülebilir (%70) olmak üzere iki parametre mevcuttur.