Kalite ve Çevre

Çevre Politikamız

Çevre bir ülkenin toplumsal gelişimi ve geleceği için en yaşamsal etkendir. Doğal varlıkların korunması ancak bilinçli bir biçimde oluşturulup uygulanan bir çevre politikası ile mümkündür. Çevre mevzuatının güncelleştirilmesi, toplumsal katılımı öne çıkaran bir örgütlenmeye gidilmesi öncelikle atılması gereken adımlardır.

Sanayi Devriminin iklim değişikliğine yol açtığı herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Ancak bireyin tüketim alışkanlıklarının ulaştığı düzey ve nüfus artışı bu olumsuz gidişi daha da hızlandırmakta, doğal yaşamı yok etmektedir. Fosil enerji kaynaklarına dayalı üretim ve tüketim toprak varlığını tehdit etmektedir. Ayrıca bireylerin kişisel çıkarları doğrultusunda doğal alanları ve ormanları yok etmesi karşımızdaki tehdidin boyutunu artırmaktadır.

İşte bu nedenlerle Ruba Ailesi olarak amacımız önce doğa, önce insan anlayışı ile daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya oluşturma çabalarına bir katkı sağlamaktır. Bu faaliyetlerde önemli olan her bireyin bilinçli katılımıdır. Ruba Fermuar yönetimi bu yolda her türlü desteği vermeye ve gerekli yatırımlar için finansman ayırmaya hazırdır. Hepimizin bildiği gibi Ruba Fermuar Ailesi yararına ve gerekliliğine inandığı her türlü iş ve faaliyete büyük bir ciddiyetle ve özveriyle yaklaşır. ISO 9001, Kalite Yönetimi gibi… Çevreci bir işletme olarak ‘yeşil’ ürün üretmek, ekolojik faaliyetleri geliştirmek ve bu çerçevede yapılacak her türlü aktivite ve yatırıma ciddiyetle destek verme kararındayız.