100 yıl önce icat edilmesine rağmen, fermuarın başta konfeksiyon olmak üzere birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaya başlanması 1950'li yıllara rastlamaktadır. Aradan geçen yaklaşık 50 yıllık dönem, fermuarın teknik olarak geliştirilmesi daha kullanılabilir hale getirilmesi ve alıcılara düğme yerine fermuar kullanma alışkanlıklarının yerleşmesi için harcanmıştır.
Günümüzde fermuar giysiden çantaya, koltuktan ayakkabıya günlük yaşantımızda kullandığımız pek çok üründe bizimle birlikteliğini sürdürmektedir. çok basit bir fonksiyonu, çok hassas ve kompleks bir mekanizma ile gerçekleştiren fermuar bu nedenle dikkat, hassasiyet ve ileri teknolojilerle üretilmesi gereken bir makinedir.
1964 yılından bugüne kadar fermuar üreten bir firma olan Ruba Fermuar Sanayi A.Ş "Yeni değil, yenilikçiyiz" sloganını kullanarak iki gerçeği vurgulamaya çalışmaktadır. Birincisi, kaliteli fermuar üretmek için derin bir bilgi birikimine gereksinim vardır. İkincisi, son teknolojilerden yararlanmak için sürekli yatırım, araştırma ve geliştirme yapmak; değişen moda ve beklentilere ayak uydurmak için yaratıcılık ve yeniliğe açıklık gereği vardır. Yılların deneyimine sahip Ruba Fermuar, "yeni değil" tecrübelidir; son teknolojileri kullanmakta ve değişen beklentilere cevap verebilmede "yenilikçi" dirde.
Ruba Fermuar bu misyon ve vizyonu çerçevesinde atılımlarını sürdürerek bir taraftan ürün çeşidi ve üretim kapasitesini arttırırken diğer taraftan da 1980'li yıllarda fabrika bünyesinde kurduğu teknik atölye ile bazı fermuar makineleri ve yedek parçaları üreterek işletmenin modernizasyonunu sağladı.
1996 yılında Türkiye'nin ilk ve tek fermuar aksamı üreten fabrikasını da faaliyete geçiren Ruba Fermuar, 600 ton kapasiteli, bilgisayar sistemi ile üretim yapan pres döküm ünitesi ile alanında Avrupa'nın en büyük 5 fabrikasından biridir.
Yurtiçi pazarlarında olduğu kadar ihracatta da başarılı bir trend yakalayan Ruba Fermuar kalitesini dünyanın birçok ülkesine kabul ettirmiştir. Teknolojiyi takip etmenin başarılarına insan kaynaklarını geliştirme yönünde de sürdüren Ruba Fermuar, yeniden yapılanarak ve her düzeydeki çalışanının eğitimini gerçekleştirerek Ruba Fermuar Ailesi'nin daha verimli ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Ruba fermuar, firma içi eğitime büyük önem verirken, fermuar kullanımı konusunda ilgili kesimleri bilinçlendirmeyi de kendine görev edinmiştir. Bu amaçla üniversiteler ile iş birliğinde bulunarak fermuarı tanıtan, doğru seçim ve tekstil firmalarını aydınlatan çeşitli seminerler düzenlemiş ve Yayınlar hazırlamıştır.
Ruba Fermuar 2005 Ocak ayından bu yana Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimini sürdürmektedir. 10.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 17.000 metrekare alan içinde üretim yapan Ruba Fermuar bu yeni tesisin alt yapısını en son teknolojik olanaklardan yararlanarak oluşturmuştur. Personeline sağladığı rahat ve ergonomik ortam ile verimliliği ve çalışan mutluluğunu da artırmıştır. çevreye duyarlı bir işletme olarak organize sanayinden alınan buhar sayesinde hiçbir fosil ürünü yakıt kullanılmadan üretim yapılmaktadır. Sıvı atıklar ise arıtma tesislerinde zararsız hale getirilmektedir.

En kaliteli, en uygun fiyata, en güncel ürün ve hizmeti sunmanın hiç bitmeyen, sınırsız bir arayış olduğunun bilincinde olan Ruba Fermuar, 55 yılı aşkın deneyiminin getirdiği avantajı da kullanarak hep daha mükemmele ulaşmak için çabalarını sürdürecektir.